105 Asätz am Joer 2020

Jan 8, 2021 News

D’lescht Joer ass vun de Membere vum CIS Uespelt vill Aarbecht geleescht ginn.

105 Asätz waren am leschte Joer ze verzeechnen, dovu 25 Brandasätz, 42 technesch Asätz an 38 First-Responder Asätz.

Einsätze 2020